polski parapet

„Polski parapet” to projekt skierowany do wszystkich osób, instytucji, związków chcących poznawać zarówno historię jak i kraojbrazy Berlina, Brandenburgii i Polski z niebanalnej strony.

Otwieramy symboliczne okno i...:
•poznajemy Berlin i jego tajemnicze polskie akcenty
•planujemy i przygotowujemy podróże tematyczne wedle Państwa życzeń
•umożliwiamy wycieczki w historyczne regiony zarówno Berlina, Brandenburgii i Polski czy to rowerami, autobusami czy publicznymi środkami transportu, a także wędrówki i u ciekawe i poznawcze spacery po okolicach
•organizujemy wyprawy naukowe pod kątem interesujących Państwa tematów
•służymy poradą w kwestiach kwerend, wystaw i publikacji
•odkrywamy i kształcimy na szeroko pojętych obszarach historii, turystyki i sztuki